START

Rekrutacja 2020/2021

Informacje

Konkursy

 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2019/2020
  • 42 Ogólnopolski Konkurs Bachowski
  • X Zielonogórskie Spotkania Wiolonczelowe
  • IV Zielonogórski Konkurs Skrzypcowy
  • "Na Dęte Nutki" - I Edycja szkolna
  • XI Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych
  • II Lubuski Konkurs Pianistyczny
  • VIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy
  • XVI Lubuskie Spotkania Skrzypowe
  • II Szkolny Konkurs "Duety"

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

70 - LECIE SZKOŁY

Stowarzyszenie "Arte"

 

„Arte”–Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie „ Arte” wspiera działalność artystyczną, edukacyjną i kulturalną naszej szkoły, inicjuje i  pomaga w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych, wspomaga uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • rozszerzenie form działalności dydaktycznej i wychowawczej PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze, które będą realizowane poprzez organizowanie lub współorganizowanie ze szkołą przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży. Dotyczy to szczególnie organizacji konkursów muzycznych, przeglądów, spotkań, koncertów, prezentacji i występów uczniów szkoły muzycznej,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • propagowanie i organizowanie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • edycję wydawnictw związanych z celami Stowarzyszenia,
 • fundowanie stypendiów,
 • finansowe, rzeczowe lub informacyjne wspieranie uzdolnionej młodzieży.

 „Arte” – Stowarzyszenie Współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

 KRS 0000765446

 konto bankowe Stowarzyszenia: 89 1090 1535 0000 0001 4162 0367