START

Rekrutacja 2020/2021

Informacje

Konkursy

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

70 - LECIE SZKOŁY

Skład Samorządu Uczniowskiego 1019/2020

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Emilia Pałka    - Przewodnicząca
Julian Lato      - Z-ca Przewodniczącego
Julia Pałka      - Sekretarz

Opiekun samorządu -  mgr Ewa Tuchowska