START

Rekrutacja 2020/2021

Informacje

Konkursy

 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2019/2020
  • 42 Ogólnopolski Konkurs Bachowski
  • X Zielonogórskie Spotkania Wiolonczelowe
  • IV Zielonogórski Konkurs Skrzypcowy
  • "Na Dęte Nutki" - I Edycja szkolna
  • XI Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych
  • II Lubuski Konkurs Pianistyczny
  • VIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy
  • XVI Lubuskie Spotkania Skrzypowe
  • II Szkolny Konkurs "Duety"

Sukcesy uczniów

Wydarzenia

Galeria

70 - LECIE SZKOŁY

Skład Samorządu Uczniowskiego 1019/2020

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Emilia Pałka    - Przewodnicząca
Julian Lato      - Z-ca Przewodniczącego
Julia Pałka      - Sekretarz

Opiekun samorządu -  mgr Ewa Tuchowska