Fundusz Rady Rodziców

 

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Składka 32 zł miesięcznie
Rada Rodziców przy PSM I i II stopnia w Zielonej Górze
ul. B. Chrobrego 26 65-052 Zielona Góra
KONTO :
Bank Zachodni WBK S.A. O/Zielona Góra
28 1090 1535 0000 0000 5301 9240
lub wpłata bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły