Dyrekcja i kierownicy sekcji

 

GODZINY DLA INTERESANTÓW  
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły) 


Dyrektor Szkoły
mgr Honorata Górna 

Wicedyrektor
mgr Maciej Huszcza 

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Szumska 


DYŻURY KIEROWNIKÓW SEKCJI 


Kierownik Sekcji Pianistycznej
mgr Maria Kuna


Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych
mgr Grażyna Hetka-Frodyma    


Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Szarpanych
mgr Jarosław Lewandowski


Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Śpiewu Solowego
mgr Mariusz Nowak