Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

15 października 2018
2 listopada 2018
2 maja 2019
4 maja 2019
21 czerwca 2019