Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020


Informacja w późniejszym terminie.